ข่าวสาร

ขอบคุณสสว.และกงศุลฮ่องกงที่ให้การสนับสนุนแบรนด์ "โซลกู๊ด"ในการเดินทางไปดูงานที่ฮ่องกง ร่วมกับ SME/Start up อีกหลายแบรนด์เพื่อเปิดประตูและสร้างโอกาสให้แบรนด์ของคนไทยได้ไปเติบโตในต่างประเทศ