ข่าวสาร

ขอบคุณสสว.และกงศุลฮ่องกงที่ให้การสนับสนุนแบรนด์ "โซลกู๊ด"ในการเดินทางไปดูงานที่ฮ่องกง ร่วมกับ SME/Start up อีกหลายแบรนด์เพื่อเปิดประตูและสร้างโอกาสให้แบรนด์ของคนไทยได้ไปเติบโตในต่างประเทศ

Read More

ขอบคุณสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, สวทช, BIC และ Startup Thailand ที่ให้การสนับสนุนแอพพลิเคชั่น "โซลกู๊ด"

Read More

ทุนการศึกษา..เพื่อลูก..เพื่ออนาคตของครอบครัว

เพราะการศึกษานั้นสำคัญ "โซลกู๊ด" ขอมอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุนๆละ 2,000 บาทให้กับครอบครัว "โซลไรเดอร์" สอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ LINE:@solgood

Read More